ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพังงา

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้านพักอาศัย สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดพังงา
ขายบ้านพักอาศัย สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดพังงา

ค้นพบ 17 รายการ


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-40.00
ที่ตั้ง : รมณีย์ กะปง พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-84.00
ที่ตั้ง : บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-84.80
ที่ตั้ง : บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-3.00
ที่ตั้ง : บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-95.00
ที่ตั้ง : บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-83.70
ที่ตั้ง : กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-66.20
ที่ตั้ง : ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-62.60
ที่ตั้ง : บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-26.60
ที่ตั้ง : บางไทร ตะกั่วป่า พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-50.10
ที่ตั้ง : ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-98.20
ที่ตั้ง : ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-43.60
ที่ตั้ง : ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-85.90
ที่ตั้ง : ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-89.80
ที่ตั้ง : บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-19.00
ที่ตั้ง : คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-57.10
ที่ตั้ง : บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-96.30
ที่ตั้ง : บางนายสี ตะกั่วป่า พังงาอำเภอในจังหวัดพังงา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านพักอาศัยหลุดจำนอง บ้านพักอาศัยธนาคารยึด จังหวัดพังงา เช็คบ้านพักอาศัยติดธนาคาร จังหวัดพังงา ค้นหาบ้านพักอาศัยติดธนาคาร จังหวัดพังงา ขายบ้านพักอาศัยติดธนาคาร ประกาศขายบ้านพักอาศัยกรมบังคับคดี จังหวัดพังงา